SpecAgent od spraw wszelakich

Rano, wieczór, we dnie, w nocy… Aktywny 24 godziny na dobę. W pełni zaangażowany i w nieustannej czujności, by udzielić ­­­­­­pomocy swojemu podopiecznemu. Stylem działania przypomina nieustraszonych ziemskich bohaterów, jednak wszystko czyni o wiele bardziej skutecznie, mając na uwadze jeden cel – dobro człowieka, jakim jest ZBAWIENIE.

       Pan Bóg oddelegował go jako wsparcie do naszych prostych, powszednich spraw, ale też tych zawiłych i  najtrudniejszych. Można by rzec: jednostka do zadań specjalnych! Prosto z Nieba. O kim mowa? Oczywiście o Aniele Stróżu.

      Każdy z nas ma swojego osobistego Anioła Stróża. Jedynego i niepowtarzalnego, który od momentu poczęcia, aż do chwili śmierci czuwa nad człowiekiem, któremu został przydzielony.

Wyobrażenia na temat aniołów są bardzo różne. O tym, że przypisujemy im cechy typowo ludzkie, świadczą malarskie dzieła sztuki, gdzie przedstawiani są jako piękne istoty o ludzkich ciałach z rozłożystymi skrzydłami, delikatnymi rysami twarzy czy długimi blond włosami. Taki wizerunek pomaga w oswojeniu się ze świadomością, że Anioł Stróż przy nas stale jest.

Zwłaszcza wtedy, gdy chcemy o aniołach opowiedzieć dzieciom, odwołujemy się do tych wyobrażonych cech ich wyglądu. Najmłodszym bardzo to odpowiada – postrzeganie anielskich bytów jako pięknych postaci ludzkich, o łagodnym i czułym wyrazie twarzy. Dzieci nie mają wątpliwości, że Anioł Stróż jest po to, by się o nie troszczył. I są tym faktem nawet uradowane. Jak długo potrwa ta radość?

Zapewne tak długo, jak długo będzie wspierana wiedzą i formacją sumienia. W tym momencie zaczyna się zadanie dla rodziców i wychowawców – podtrzymać stan pewności, że Anioł Stróż cały czas czuwa. Jego rola się nie kończy, mimo, że baśniowe wizje wraz z rozwojem dziecka nie są już tak przekonujące. Potrzebujemy rzetelnej edukacji, by zaspokoić głód merytorycznych odpowiedzi, kiedy o anioły pyta dorastające pokolenie.

Katechizm Kościoła Katolickiego porządkuje informacje na ten temat zawarte w Objawieniu:

KKK 328

Istnienie istot duchowych, niecielesnych, które Pismo święte nazywa zazwyczaj aniołami, jest prawdą wiary. Świadectwo Pisma świętego jest tak oczywiste, jak jednomyślność Tradycji.

KKK 329

Święty Augustyn mówi na ich temat: „«Anioł» oznacza funkcję, nie naturę. Pytasz, jak nazywa się ta natura? – Duch. pytasz o funkcję? – Anioł. Przez to, czym jest, jest duchem, a przez to, co wypełnia, jest aniołem” (Św. Augustyn, Enarratio in Psalmos, 103, 1,15: PL 37, 1348-49.). W całym swoim bycie aniołowie są sługami i wysłannikami Boga. Ponieważ zawsze kontemplują „oblicze Ojca… który jest w niebie” (Mt 18, 10), są wykonawcami Jego rozkazów, „by słuchać głosu Jego słowa” (Ps 103, 20).

KKK 330

Jako stworzenia czysto duchowe aniołowie posiadają rozum i wolę: są stworzeniami osobowymi (Por. Pius XII, enc. Humani generis: DS 3891). i nieśmiertelnymi (Por. Łk 20, 36.). przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia widzialne. Świadczy o tym blask ich chwały (Por. Dn 10, 9-12.).

KKK 351

 Aniołowie otaczają Chrystusa, swego Pana. Służą Mu w szczególny sposób w wypełnianiu Jego zbawczej misji wobec ludzi.

    Aniołowie Stróżowie jako istoty niezwykle inteligentne swoją inteligencją wielokrotnie przewyższają człowieka, jednak natchnienia od nich pochodzące są także owocem ich współpracy z Duchem Świętym. Jak stwierdził ksiądz Piotr Prusakiewicz, michalita, Anioł Stróż nie ma bezpośredniego dostępu do naszego serca i naszych myśli, bo taki dostęp ma tylko Pan Bóg. Nasze myśli anioł poznaje tylko wtedy, gdy wyrażamy je w modlitwie. Anioł Stróż jako stworzenie współdziała z  Duchem Świętym, swym stworzycielem.

       Zagłębienie się w poznanie tematyki anielskiej jest niezwykle fascynującą przygodą. Tu spieszy nam z pomocą odrębna część dogmatyki w teologii chrześcijańskiej – angeologia. Warto przyjrzeć się bytom anielskim z perspektywy tej uporządkowanej dziedziny. Poprzestanie na wyobrażeniach z dzieciństwa zubaża nasze rozumienie celowości powierzonego nam daru osobistego orędownika z Nieba.

       Rewolucję w życiu duchowym nastawioną na ożywienie i umocnienie wiary można zacząć od poprawy relacji z tym ważnym Kimś, Kto nie opuszcza nas w żadnej codziennej sytuacji. Anioł Stróż potrzebuje naszej wdzięczności, poczucia, że doceniamy jego ofiarną służbę. Postawa ufności wobec niego budzi żarliwość i ufność także wobec Boga, bo nagle dociera do nas świadomość, że to właśnie On obdarował nas tak obficie i mądrze. Dał człowiekowi dokładnie to, czego człowiek potrzebuje – – pomocnika na drodze zmagań przy codziennych dylematach wyboru między dobrem i złem oraz potężne wsparcie w rozeznawaniu, co tym dobrem lub złem tak naprawdę jest. Nie jest przecież łatwo samemu rozpoznać  autentyczne dobro, nieskażone kompromisem ze złem we współczesnym świecie zamętu, wymieszanych pojęć i wartości.

       Życie rodzinne potrzebuje duchowości anielskiej. Rodzice codziennie praktykujący dobrze znaną, piękną modlitwę „Aniele Boży…” w obecności dzieci, naturalnie wdrażają je w styl przeżywania wiary oparty na relacji z Aniołem Stróżem i samym Bogiem. Bez nacisków, przymusu i sztucznego moralizowania udaje się wielu rodzinom wzrastać duchowo, a pojawiające się trudności przezwyciężać w poczuciu bycia zaopiekowanym przez anielskich pomocników, ich Królową – Maryję i samego Stwórcę.