RAMOWY PLAN DNIA

Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy dowolne według pomysłów dzieci, wykonywanie zadań indywidualnych, ćwiczenia ogólnorozwojowe, czynności porządkowo – gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć, ćwiczenia poranne.

Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, samoobsługowe, kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

Śniadanie, kształtowanie nawyków samodzielnego, kulturalnego, estetycznego zjadania posiłków.

Czynności samoobsługowe, czynności higieniczne.

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową. Zajęcia wychowawczo – edukacyjne, realizowane według Wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych; zajęcia dodatkowe, język angielski, religia.

Swobodne zabawy dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym – zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowe.

Dzieci młodsze:

Obiad, czynności porządkowe, odpoczynek poobiedni (leżakowanie), słuchanie bajek, kołysanek, muzyki.

Dzieci starsze:

Obiad, czynności porządkowe, czytanie bajek, słuchanie muzyki, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne.

Podwieczorek.

Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci, inicjowanie działalności plastycznej, zabawy konstrukcyjne i tematyczne. Integracja dzieci z różnych grup wiekowych. Kontakty indywidualne nauczycielek z dziećmi.