Olek i Ada wśród przyjaciół

Prezentowany program odpowiada założeniom nowej podstawie programowej oraz wytycznym ustawowym, w myśl którym program powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, a jednocześnie treści wychowania przedszkolnego mogą wykraczać poza zakres treści ustalonych w podstawie. Jest on przeznaczony do pracy z dziećmi wszystkich grup wiekowych, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym także dzieci zdolnych. Wartością na, którą zwrócono szczególną uwagę, a niedocenianą wystarczająco w dotychczas obowiązujących programach, jest rozwój kulturowy i duchowy dziecka. Koncepcja ta obejmuje bowiem wszystkie obszary rozwoju i aktywności człowieka. Przedstawia jego rozwój w pięciu warstwach: biologicznej, psychologicznej, socjologicznej, kulturologicznej i duchowej. Okres zabawy i edukacja dziecka stanowić będą doskonałe podłoże jego dalszego  zharmonizowanego życia.

Autorzy:        

Małgorzata Kwaśniewska

Joanna Lendzion ( dawniej Karczewska)

Wiesława Żaba-Żabińska