4. września – ROZPOCZĘCIE ROKU

Wakacje się zakończyły, ale powrót do przedszkola okazał się mimo wszystko długo
wyczekiwaną chwilą dla tych dzieci, które z początkiem września weszły do grona „starszaków”.
Tęsknota za kolegami i koleżankami ustąpiła radosnemu przywitaniu po letniej przerwie.

Maluchy, które zawitały w nasze progi po raz pierwszy, oswajają się z otoczeniem
i nowo poznanymi dziećmi. Wszystko w swoim indywidualnym tempie i przy pomocy troskliwych
Pań, gotowych do podjęcia każdego z wyzwań, które niosą przedszkolne dni.

Cieszymy się, że jesteśmy już razem!
Czas dobrej zabawy i nauki rozpoczęliśmy na dobre.